Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det är samma lösenord som ni fick för förra mötet)

Viktigt att ni meddelar oss ert aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.


Kallelse till Regionsfullmäktige 180321 
Dagordning till årsmötet 2018 
Verksamhetsberättelse 2017 
Rapporter till årsmötet 
Valberedningens förslag 2018

Protokoll
Regionsfullmäktige 171126  
Styrelse 171026 
Styrelse 171108 
Styrelse 171212 
Styrelse 180117Uppdaterad: