Varsel om sympatiåtgärder med Målarna

Svenska Målareförbundet har av Byggnads begärt sympatiåtgärder för deras kamp, vilket Byggnads nu hörsammar.

Publicerad:

Byggnads sympatiserar med Svenska Målareförbundet och deras medlemmar och stödjer fackförbundets kamp mot en förändring av finansieringen av användandet av ackordslönesystemet. Byggnads stödjer också Svenska Målareförbundet i deras strävan för att öka jämställdheten, utöka arbetstidsförkortningen, införa en modern utbildningsplan för lärlingar samt en förbättrad skyddsombudsutbildning.

Angreppet på ackordslönesystemet är ett angrepp på Svenska Målareförbundets hela verksamhet. De yrkanden som Svenska Målareförbundet har är principiellt viktiga för hela den svenska arbetsmarknaden. Därför är det självklart att även Byggnads visar sin solidaritet med Svenska Målareförbundet och dess medlemmar.

Med anledning av Svenska Målareförbundets begäran får Byggnads härmed varsla om följande sympatiåtgärder:

Nedan angivna stridsåtgärder (sympatiåtgärder) träder i kraft fredagen den 29 april 2016 kl 06.00.

  1. Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på företag och på arbetsplatser angivna i bilaga 1 till detta varsel. Arbetsnedläggelsen och blockaden gäller även om arbetet överlåtes på annan.
  2. Stridsåtgärderna omfattar dessutom total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på företag angivna i bilaga 2 till detta varsel. Arbetsnedläggelsen och blockaden gäller även om arbetet överlåtes på annan.
  3. Arbetsuppgifterna försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.
  4. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.
  5. Arbetstagare som undantas från ovan varslade stridsåtgärder framgår av bilaga 3.
  6. Stridsåtgärderna gäller tills vidare till dess Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige AB träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.
Uppdaterad: