Nyheter från avtalsrörelsen

 • Medlarna träffar parterna under dagen

  Onsdagens varsel är lagt och nu är Medlingsinstitutet inkopplade. Medlare är utsedda och i dag (1 april) träffar parterna medlarna för första gången. Träffar är sedan planerade i helgen och i nästa vecka. Om inte parterna kommer överens innan den 12...

 • Byggnads: Därför varslar vi
  • Pressmeddelande

  Byggnads varslar i dag för bättre ordning och reda på våra byggnadsarbetsplatser, krafttag för en jämställd byggbransch och för lärlingars rätt att fullfölja sin utbildningar. Varslet omfattar cirka 60 företag och drygt 2600 medlemmar.

 • Fullt stöd för Målarnas beslut att varsla

  Svenska Målareförbundet har i dag varslat om stridsåtgärder mot deras arbetsgivarpart Måleriföretagen i Sverige. Skälen är flera. Det handlar bland annat om Måleriföretagens vilja att ödelägga hela ackordssystemet, oviljan att följa EU-domen som kräv...

 • LO kräver ordning och reda i bemanningsbranschen

  Bemanningsföretagen kräver ökade möjligheter till visstidsanställningar, ett treårigt avtal och frysta garantilöner. De är några av de försämringar för bemanningsanställda som arbetsgivarna vill se.

 • BI:s osakliga agerande försvårar avtalsförhandlingarna

  Vår ordförande Johan Lindholm tar till orda apropå gårdagens avbrutna förhandlingar.

Uppdaterad: