2024

  • Första maj-firande

    Första maj-firande i Luleå med talare Jakob Wagner, Byggnads förbundssekreterare.

  • Byggsemestern 2024

    I Norrbottens län förläggs byggsemestern med fyra (4) veckor i en följd inom tidsperioden 1juli t o m 4augusti 2024, dvs v 27-31.

  • Regionfullmäktige

    Årsmötet hålls på Sunderby Folkhögskola torsdag den 14 mars 2024. Kallelsen med dagordning sänds till berörda ledamöter per post och e-post samt sms med länk.