Obligatoriska personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på alla byggen där kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp.

Byggherrens skyldigheter • Anmäla byggstart till Skatteverket • Skaffa utrustning som gör det möjligt att föra elektronisk liggare

Entreprenörens skyldigheter • Föra personalliggare i utrustning som tillhandahålls av byggherren • Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket på byggarbetsplatsen

Verksam persons skyldighet • De verksamma personerna ska elektroniskt registrera sin närvaro på byggarbetsplatsen

Efter avslutad byggnation • Byggherren ska anmäla att byggverksamheten avslutats • Den som bedriver byggverksamhet ska bevara personalliggaren i två år efter beskattningsårets utgång

Skatteverkets kontroll • Oanmälda kontrollbesök • Avstämning av personalliggaren mot verksamma personer på arbetsplatsen • Fråga om identitet och vem man arbetar för • Vid fel och brister – kontrollavgifter – förelägga byggherre/den som bedriver byggverksamhet

Källa: Skatteverket.

Vid frågor kontakta Skatteverket

Läs mer: Skatteverket: Personalliggare i byggbranschen

Uppdaterad: