Byggnads Norrbotten

Unga Byggare

Syftet med Byggnads ungdomsverksamhet är att organisera unga medlemmar. Byggnads ungdomsverksamhet ska stärka kollektivet genom utbildning och genom att vi blir starkare utvecklas vi tillsammans till Ett Byggnads. För att få mer inflytande och makt över vårt arbetsliv och vardag krävs en engagerad och aktiv ungdomsorganisation.

  • Lokal ungdomsklubb – Ungdomsklubbar bildas lokalt på orten.
  • Regional ungdomskommitté – Ledamöter väljs på de lokala ungdomsklubbarnas årsmöten. Därutöver väljs en ordförande samt en sekreterare av regionfullmäktige.
  • Central ungdomskommitté – Ledamötern här utgörs av ordförandena i respektive regional ungdomskommitté, förutom ordföranden (som väljs av ungdomskonferensen) samt den centralt ungdomsansvarige (som är anställd på förbundskontoret).

Missa inte höstens Regionala Ungdomskonferens 25-27 september på Pite Havsbad.
Anmäl dig på en gång.

Möten/träffar 2019

Alcatraz lördag 19 oktober kl 16.00
Vi bjuder på Lazergame och käk.
Anmälan till Fredrik Öberg 076-8187187
Se även på Facebook

RUK-möte fredag 12 april kl 8.00
Plats: Luleå-kontoret
Kallelse till berörda skickas närmare mötet.
Välkommen!

Välkommen på ungdomsträff i Kiruna!
20 feb 17.30 Byggnads kontor, Hannugatan 1 B.
Anmälan görs via mail/sms: fredrik.oberg@byggnads.se/076-8187187

Ungdomsträff med Byggnads januari 2019
Piteå 8/1 17.00 på Byggnads, Västra Kajvägen 4 (Idéhuset)
Luleå 10/1 17.00 på Byggnads, Nygatan 3
Kalix 14/1 17.00 på Byggnads, Nystadens Företagscentrum (bakom Ica Näsbyn)
Vi bjuder på mat.

RUK (Regionala Ungdomskommittén) i Norrbotten 2019

Ordförande
vakant

Sekreterare
Ronya Lundgren
Piteå

Unga Byggare

Bilder från RUK:s verksamhet under 2017 hittar du här.

Vill du bli kontaktad av Unga Byggare gör du det enkelt nedan.

(Obligatorisk)
Personuppgifter

Övrigt:

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson