Unga Byggare

Unga Byggare

Syftet med Byggnads ungdomsverksamhet är att organisera unga medlemmar. Byggnads ungdomsverksamhet ska stärka kollektivet genom utbildning och genom att vi blir starkare utvecklas vi tillsammans till Ett Byggnads. För att få mer inflytande och makt över vårt arbetsliv och vardag krävs en engagerad och aktiv ungdomsorganisation.

  • Lokal ungdomsklubb – Ungdomsklubbar bildas lokalt på orten.
  • Regional ungdomskommitté – Ledamöter väljs på de lokala ungdomsklubbarnas årsmöten. Därutöver väljs en ordförande samt en sekreterare av regionfullmäktige.
  • Central ungdomskommitté – Ledamötern här utgörs av ordförandena i respektive regional ungdomskommitté, förutom ordföranden (som väljs av ungdomskonferensen) samt den centralt ungdomsansvarige (som är anställd på förbundskontoret).

RUK (Regionala Ungdomskommittén) i Norrbotten 2022

Ordförande
vakant

Sekreterare
vakant

Unga Byggare

Vill du bli kontaktad av Unga Byggare gör du det enkelt nedan.

Tycker du att ungdomsfrågor inte drivs nog hårt i regionen? 
Bli aktiv i Unga Byggare och Lokal ungdomskommitté - skriv det nedan under Övrigt!

(Obligatorisk)
Personuppgifter

Övrigt:

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson