Byggnads Norrbotten

RUK Norrbotten 2017 (Stående: Agnes Grandin, Isabel Lundberg, Fredrik Öberg, Sami Kemppainen. Sittande: Mattias Eriksson, Christoffer Vanhaniemi och Simon Gahm. Saknas: Erik Åström)

Unga Byggare

RUK, Regionala UngdomsKommittén, i Norrbotten

Unga Byggare

Möten/träffar 2019

Välkommen på ungdomsträff i Kiruna!
20 feb 17.30 Byggnads kontor, Hannugatan 1 B.
Anmälan görs via mail/sms: fredrik.oberg@byggnads.se/076-8187187
Mer info på Facebook 

Ungdomsträff med Byggnads januari 2019
Piteå 8/1 17.00 på Byggnads, Västra Kajvägen 4 (Idéhuset)
Luleå 10/1 17.00 på Byggnads, Nygatan 3
Kalix 14/1 17.00 på Byggnads, Nystadens Företagscentrum (bakom Ica Näsbyn)
Vi bjuder på mat.
Mer info på facebook 'unga byggare Norrbotten'

RUK (Regionala Ungdomskommittén) i Norrbotten 2019

Ordförande
vakant

Sekreterare
Ronya Lundgren
Piteå

RUK (Regionala Ungdomskommitté)
En RUK består av två representanter från varje lokal ungdomsklubb (LUK). Ordförande och sekreterare i RUK:en väljs av regionfullmäktige. Nominering till uppdragen sker via LUK och medlemskretsar. De som väljs ska vara under 30 år och är valda i två år. Ordföranden är adjungerad i regionstyrelsen och är även ledamot i Centrala ungdomskommittén (CUK). Sekreteraren är ordförandens ersättare på alla poster.

LUK (Lokal Ungdomsklubb) finns i Piteå och Luleå, och i Kalix sedan 1 juni 2017.
- En LUK bildas i varje kommun/ort. En LUK måste innehålla minst tre medlemmar – en ordförande, en sekreterare och en ledamot.
- En LUK måste ha minst två protokollförda möten per år – ett årsmöte och ett nomineringsmöte.
- På årsmötet väljs två representanter som skall representera LUK i den regionala ungdomskommittén (RUK).

Bilder från RUK:s verksamhet under 2017 hittar du här.
Uppdaterad: