Förslag till MB

Fyll i anmälan nedan för medlemmar som föreslås som MB

Gäller endast för uppdrag i region Norrbotten.

Anmälan till MB

Förslag till MB

MB-ledamot (en anmälan per alternativ)
Handläggare i arbetsmiljö (HAM)
Kontaktombud
Utsedd i företag som verkar
Utsedd på
Vald på
Uppdaterad: