Byggnads Norrbotten

UE 2021

Om ni som företag tar in en underentreprenör ska det anmälas till Byggnads.
Anmälan skickas till regionen där företaget har sitt säte.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson