Byggnads Norrbotten

Försäkringar Byggnads Norrbotten

Har du frågor beträffande försäkringar och är medlem i Byggnads Norrbotten?
Kontakta Anna Lutström 010-601 12 93.
Du som är medlem och jobbar i ett företag med kollektivavtal kan känna dig trygg!

AGS (vid sjukdom)
Kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. Från dag 15 - 360 kan du få 12.5% av Försäkringskassans dagpenning.

TFA (vid arbetsskada)
Vid arbetsskada till följd av arbetsolycksfall. Annan skadlig inverkan (arbetssjukdom). Inkomstförlustersättning. Kostnadsersättning mm.

AGB (vid arbetslöshet)
Kan ge extra pengar vid arbetslöshet när man fyllt 40 år. Det finns s k "omställningsstöd".

TGL (vid dödsfall)
Exempel: En efterlevande livspartner med tre barn under 17 år får sammanlagt ca en halv miljon.

Medlemsolycksfall fritid
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar när och var som helst under fritiden. Vid skada kontakta Folksam.se   0771-960 960
En del försäkringar ingår i medlemskap och andra går att teckna till som medlem.

Vid föräldraledighet
Försäkring betalar in premier till din avtalspension som du annars går miste om.

Har Du pengar att hämta?
Medlemskvart, en försäkringsinformation på 15 minuter.
Våra försäkringar nyttjas inte fullt ut. Många medlemmar missar tyvärr att anmäla
händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att man inte vet att man
kan anmäla eller hur man går tillväga. Här vill vi hjälpa till!

Du som är medlem i Byggnads har möjlighet att anmäla dig för en kostnadsfri
information om ditt försäkringsskydd via lag, kollektivavtal och ditt fackliga
medlemskap.

Anmälan gör du på http://www.medlemskvart.lo.se. Där kan du även se en
informationsfilm om våra försäkringar under rubriken "se filmen".

När du registrerar din anmälan via datorn kommer den samtidigt att registreras hos
försäkringsansvarig på avdelningen och vi kommer, så snart som möjligt, kontakta dig
för att bestämma tid för att genomföra medlemskvarten.

Uppdaterad: