Näta

*Näta!-Norrbotten

*Näta! är Byggnads nätverk för kvinnliga byggnadsarbetare.
I *Näta! Norrbotten finns vi som är byggkvinnor i region Norrbotten för att stötta, diskutera, reflektera, organisera och vara aktiva i olika frågor och ämnen i branschen.

Syfte

 • Stärka: Genom utbildning och organisering, för att få mer inflytande och makt över kvinnors situation som minoritet i byggbranschen. Med kunskap blir vi starkare och utvecklas tillsammans.
 • Stötta: Genom att nätverka och dela erfarenheter. Den centrala nätverksträffen är en mötespunkt för att stötta varandra och bilda lokala nätverk.
 • Behålla: Genom att stötta och stärka värnar vi om att alla ska kunna arbeta i byggbranschen oavsett kön.

Mål

 • Att byggbranschen ska vara ett möjligt och naturligt val för kvinnor att söka sig till och att branschen ser människor och inte kön vid anställningar.
 • Att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män på politiska, ekonomiska och sociala plan.
 • Att vi är opinionsbildare och skapa debatt genom att belysa viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Att alla ska känna ansvar för att behålla och stötta kvinnor så de stannar och trivs i branschen.

Frågor Näta driver
Näta driver frågor som att byggbodarna ska ha sanitetspåsar på toaletterna och att separata omklädningsrum ska vara en självklarhet på varje arbetsplats. Men också att andelen kvinnor bland förtroendevalda och ombudsmän ska öka.

Tack vare Nätas arbete har Byggnads bland annat en jämställdhetsansvarig i varje region. De följer Byggnads jämställdhetsplan och driver frågor för ökad jämställdhet i byggbranschen.

Årlig nätverksträff
Varje år anordnas en nätverksträff för kvinnliga medlemmar på Rönneberga kursgård. Denna träff varar i tre dagar, då vi diskuterar om hur det är att vara kvinna i byggbranschen, fackliga och politiska frågor, lyssnar på intressanta föreläsningar och har olika grupparbeten.

Detta med utgångspunkt i de mål och visioner som har utformats kring jämställdhet och mångfald till 2022:

 • Att minst 5 procent av Byggnads medlemmar är kvinnor
 • Att Byggnads är en organisation som tydligt arbetar med jämställdhet och mångfaldsfrågor
 • Att attityderna inom byggsektorn har förändrats så att jämställdhet och mångfald är självklara frågor inom byggsektorn
 • Att alla i Byggnads är bärare av uppgiften och aktivt arbetar med att stärka jämställdhets- och mångfaldsfrågorna och att det i varje region finns en jämställdhetsansvarig ombudsman
 • Att Byggnads har ett utvecklar nätverksarbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor

I *Näta! Norrbotten är du som byggkvinna i region Norrbotten mer än välkommen, och vi ser fram emot att tillsammans stärka vår roll i branschen, att öka antal procent kvinnor, och framförallt att ha roligt tillsammans.
Välkommen!

*Näta!Facebook.

 

Anmälan till Näta-träff

 Personuppgifter

Övrigt:

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson