Byggnads Norrbotten

*Näta!-Norrbotten

*Näta! är Byggnads nätverk för kvinnliga byggnadsarbetare.
I *Näta! Norrbotten finns vi som är byggkvinnor i region Norrbotten för att stötta, diskutera, reflektera, organisera och vara aktiva i olika frågor och ämnen i branschen.

Detta med utgångspunkt i de mål och visioner som har utformats kring jämställdhet och mångfald till 2022:
1. Att minst 5 procent av Byggnads medlemmar är kvinnor
2. Att Byggnads är en organisation som tydligt arbetar med jämställdhet och mångfaldsfrågor
3. Att attityderna inom byggsektorn har förändrats så att jämställdhet och mångfald är självklara frågor inom byggsektorn
4. Att alla i Byggnads är bärare av uppgiften och aktivt arbetar med att stärka jämställdhets- och mångfaldsfrågorna och att det i varje region finns en jämställdhetsansvarig ombudsman
5. Att Byggnads har ett utvecklar nätverksarbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor

I *Näta! Norrbotten är du som byggkvinna i region Norrbotten mer än välkommen, och vi ser fram emot att tillsammans stärka vår roll i branschen, att öka antal procent kvinnor, och framförallt att ha roligt tillsammans.
Välkommen!

*Näta! på Facebook.

*Näta!-Norrbotten har haft möte V1742 och tagit fram en Verksamhetsplan för 2018.

Kontaktperson på regionen:
Alexandra Renberg
010-601 12 98
alexandra.renberg@byggnads.se

Uppdaterad: