Byggnads Norrbotten

För dig som är gymnasiemedlem och tagit studenten

När du gick i skolan var du frimedlem i Byggnads. Efter examen måste du börja betala en medlemsavgift för att fortsätta vara medlem i facket.

Om du har ett jobb                                                                                          Medlemsavgiftens storlek styrs av hur mycket du tjänar. Om din lön förändras är det viktigt att du kontaktar oss för att få rätt avgift.                                                 Byggnads Norrbottens medlemsavgifter


Om du är arbetslös    

Saknar du arbete kan du vara frimedlem till och med 31 augusti. För att fortsätta vara medlem efter det måste du börja betala en medlemsavgift. Det är viktigt att du kontaktar Byggnads för att få rätt medlemsavgift. Avgiften för arbetslösa är lägre än för de som har ett jobb.


Kontakta oss       

Avgift, rapportering av lön, adressändring, få hjälp av ombudsman, in- och utträden med mera:                                                                 norrbotten@byggnads.se

010-601 10 05

Bli medlem i a-kassan     

Du blir inte automatiskt medlem i a-kassan när du går med i ett fackförbund. Har du fått ett jobb bör du därför ansöka om att bli medlem i Byggnads a-kassa. För att få en inkomstbaserad arbetslöshetsersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i minst tolv månader. Därför är det viktigt att gå med i a-kassan så snabbt som möjligt. Du behöver också skicka in en samtyckesblankett som ger facket möjlighet att hjälp dig med svar på vissa frågor om a-kassan. Är du fortfarande arbetslös så väntar du med att gå med i a-kassan tills den dagen som du börjar jobba.  

Anmälningsblanketter till a-kassan.                                                     a-kassan@byggnads.se

010-601 18 00

 

Uppdaterad: