Så här behandlar vi dina personuppgifter vid rekrytering

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning om hur personuppgifter ska hanteras, GDPR (General Data Protection Regulation), och ersätter därmed Personuppgiftslagen. GDPR syftar till att värna om dina personuppgifter och styr vilka behandlingar som får göras med dem.

Region Norrbotten följer Förbundets policy för dataskyddshantering.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson