Byggnads Norrbotten

Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.

Byggavtalet
Anmälan sker för arbeten som överstiger 900 timmar
Arbetsplatsanmälan 

Plåtavtalet
Anmälan sker för arbeten som överstiger 200 timmar
Arbetsplatsanmälan

Skicka blanketterna till: arbetsplats.norrbotten@byggnads.se

Uppdaterad: