Byggnads Norrbotten

Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.
Anmälan skickas till regionen där arbetsplatsen finns.

Byggavtalet
Anmälan sker för arbeten som överstiger 900 timmar
Arbetsplatsanmälan  

Plåtavtalet
Anmälan sker för arbeten som överstiger 200 timmar
Arbetsplatsanmälan 

Skicka blanketterna till: arbetsplats.norrbotten@byggnads.se

Uppdaterad: