Förslag till förtroendeuppdrag

Fyll i anmälan nedan för medlemmar som föreslås få förtroendeuppdrag.

Obs! Ett uppdrag per insänd anmälan - separata anmälan för flera uppdrag.

Gäller endast för uppdrag i region Norrbotten.

Anmälan förtroendeuppdrag

Förslag till förtroendeuppdrag

FFV utsedd
Skyddsombud
Övriga uppdrag
Vald på
Uppdaterad: