Ferielön

Anställning av gymnasieelever från byggprogrammen samt anställning av skolungdomar för feriepraktik i företag.

2021

Byggavtalet 

Överenskommelse om ferielön  fr o m läsårets slut 2021 t o m läsårets slut 2022. 
Elev som genomgått första året:  92 kr/tim.
Elev som genomgått andra året: 102 kr/tim.
Övriga 82 kr/tim
Semesterersättning enligt lag utbetalas av företaget.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 

Elev som har genomgått första året: 91 kr/tim eller 15 852 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 102 kr/tim eller 17 834 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 81 kr/tim eller 14 051 kr/mån.
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12%).

Plåt- och Ventilationsavtalet 

Utbetalningsnivå 2020-12-01 2022-05-01
Elev som har avslutat årskurs 2 inriktning byggnadsplåt, ventilationsplåtslageri eller ventilationsmontage 117,09 kr 120,30 kr
Elev som går årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolans Byggprogram eller VVS- och fastighetsprogram 101,00 kr 103,10 kr
Övriga 84,20 kr 85,90 kr
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.    

Entreprenadmaskinavtalet (under uppdatering)

2020

Byggavtalet

Elev som gått ut 2:a året på Byggprogrammet: 100 kr/tim 
Elev som gått ut 1:a året på Byggprogrammet: 90 kr/tim 
Övriga: 80,-/tim 
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 

Elev som genomgått andra året: 99 kr/tim eller 17 226 kr/mån 
Elev som genomgått första året: 88 kr/tim eller 15 312 kr/mån
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 78 kr/tim eller 13 572 kr/mån 
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Plåt- och Ventilationsavtalet 

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. 

Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/h
Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/h
Övriga 82,00 kr/hEntreprenadmaskinavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %).


Entreprenadmaskinavtalet

Lönerna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor. 

Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/h
Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/h
Övriga elever 80 kr/h
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.

2019

Byggavtalet

Elev som gått ut 2:a året på Byggprogrammet: 100 kr/tim
Elev som gått ut 1:a året på Byggprogrammet: 90 kr/tim
Övriga: 80,-/tim
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Elev som genomgått andra året: 99 kr/tim eller 17 226 kr/mån
Elev som genomgått första året: 88 kr/tim eller 15 312 kr/mån
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 78 kr/tim eller 13 572 kr/mån
Semesterersättning ska utgå enligt lag (12 %).

Plåt- och Ventilationsavtalet

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020.

Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/h
Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/h
Övriga 82,00 kr/hEntreprenadmaskinavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %).

Entreprenadmaskinavtalet

Lönerrna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor.

Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/h
Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/h
Övriga elever 80 kr/h
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.

2018

Byggavtalet 

Elev som gått ut 2:a året på Byggprogrammet: 97/tim + Sem.ers. enl lag
Elev som gått ut 1:a året på Byggprogrammet: 88/tim + Sem.ers. enl lag
Övriga: 78/tim + Sem.ers. enl lag

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2017-06-07 - 2018-06-07

Elev som genomgått andra året: 94 kr/tim eller 16 360 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev som genomgått första året: 84 kr/tim eller 14 620 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 74 kr/tim eller 12 880 kr/mån + Sem.ers. enl lag

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2018-06-07 - 2019-06-07

Elev som genomgått andra året: 97 kr/tim eller 16 880 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev som genomgått första året: 86 kr/tim eller 14 960 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 76 kr/tim eller 13 225 kr/mån + Sem.ers. enl lag

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2019-06-07 - 2020-06-07

Elev som genomgått andra året: 99 kr/tim eller 17 230 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev som genomgått första året: 88 kr/tim eller 15 310 kr/mån + Sem.ers. enl lag
Elev från grundskolan som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 78 kr/tim eller 13 575 kr/mån + Sem.ers. enl lag

Plåt- och Ventilationsavtalet 2017

Elev som genomgått 2:a året på plåtslageriprogrammet: 102,10 kr/tim + Sem.ers. 13,2 %
Elev som genomgått 1:a året på plåtslageriprogrammet: 86,40 kr/tim + Sem.ers. 13,2 %
Övriga: 78,50 kr/tim + Sem.ers. 13,2 %

Entreprenadmaskinavtalet 2016

Elev som genomgått 2:a året på gymnasiet: 96 kr/tim + Sem.ers. 13,1 %
Elev som genomgått 1:a året på gymnasiet: 86 kr/tim + Sem.ers. 13,1 %
Övriga: 76 kr/tim + Sem.ers. 13,1 %

 

Uppdaterad: