2024 årsmöte

Årsmötet hålls på Sunderby Folkhögskola torsdag den 14 mars 2024.

Kallelsen med dagordning sänds till berörda ledamöter per post och e-post samt sms med länk.

Handlingar till mötet

Lösenord står i kallelsen, slå in 11 följt av de 4 sifforna du har i kallelsen:

Anmälan-återbud (Obligatorisk)
Uppdaterad: