Förtroendevald (föreslå)

Som fackligt förtroendevald så representerar du dina arbetskamrater och Byggnads.

Ett viktigt uppdrag som det gäller att förvalta på bästa sätt. Det är du själv, tillsammans med arbetskamraterna, som kan utveckla uppdraget.

Vet du av någon som skulle passa som förtroendeval - skicka in ett förslag!

Förslag till förtroendeuppdrag (ex SO)

Förslag till MB

Förslag till lagbas

Uppdaterad: