Byggnads Norrbotten

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ.

Medlemskretsar väljer sina representanter till fullmäktige årligen.
Första mötet för valda ledamöterna är höstens budgetmöte och mandatperioden avslutas med årsmötet på våren.
Ledamöterna kallas till möten skriftligen och underlagen finns tillgängliga här på hemsidan med lösenord, sök under rätt år och möte.

Granskad:
Sidansvarig: Anu Jonsson