Skyddsombud

Vad är ett skyddsombud? 

Skyddsombudets uppgift är att, som fackligt förtroendevald, företräda arbetskamraterna i arbetsmiljörelataerade frågor i kontakt med arbetsgivaren när arbetstagaren inte kan lösa problemet direkt med sin närmaste chef.

Vad gör ett skyddombud?

Arbetsuppgifter:

 • bevaka att arbetsmiljön är bra och följer regler som lag och AFS anger.
 • kontrollera att företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (kontinuerligt undersöka risker, bevaka att dessa åtgärdas och följa upp att arbetsmiljöarbetet bedrivs regelmässigt)
 • delta och aktivt medverka i de skyddsronder som genomförs på arbetsplatsen
 • rapportera brister i arbetsmiljön
 • stoppa arbete som kan innebära omedelbar och allvarlig skada
 • informera nya arbetskamrater om arbetsmiljön, särskilda risker som finns på arbetsplatsen, var/vilken skyddsutrustning som finns och hur den fungerar 
 • verka för att arbetskamraterna på arbetsplatserna bryr sig om arbetsmiljön
 • arbeta strategiskt och delta i planeringen av arbetsplatsen 
 • ha ett nära samarbete med HSO (Huvudskyddsombud), RSO (Regionalt skyddsombud), HAM (Handläggare för arbetsmiljöfrågor) och arbetsmiljöombud
 • vara engagerad och deltar i kretsverksamheten
 • värva och organisera nya medlemmar

Hur blir man skyddsombud?
Man blir vald till skyddsombud via sina arbetskollegor och utses av regionstyrelsen. Det krävs även att man går en del utbildningar.
En del av utbildningarna är i samverkan med Byggföretagen och din arbetsgivare gör en anmälan via länkarna nedan eller på Byggbranschens utbildningscenter .

Byggnads egna utbildningar blir du kallad till.

Påfarten

Grundutbildning för FFV (steg 1 och 2) (anmäl intresse nedan)

År 1
- Startkurs, 3 dagar (i samverkan med Byggföretagen) 
- Byggnads utbildning, 2 dagar
- Skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)

År 2
- Prevention 1, 1 dag (i samverkan med Byggföretagen)
- Byggnads utbildning, 2 dagar
- Skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)

År 3
- Samverkan och förändringsarbete, 2 dagar (i samverkan med Byggföretagen)
- Skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)

År 4
- Prevention 2, 1 dag (i samverkan med Byggföretagen)
- De viktigaste föreskrifterna, 1 dag (i samverkan med Byggföretagen)
- skyddsombudsinformation, 5 timmar (årligen)

Min arena
När du gått Påfarten och Grund FFV kan du anmäla dig till denna utbildning som anordnas centralt.

Vägen Framåt
En till central utbildning man kan anmäla sig till.

Kommande utbildningstillfällen 2023 - 2024

Påfarten
16 november 2023 Sunderby 
2024:
8 februari 2024 Sunderby Folkhögskola
7 mars 2024 Kiruna
21 mars 2024 Sunderby Folkhögskola
16 maj 2024 Sunderby Folkhögskola
12 september 2024 Sunderby Folkhögskola
hösten 2024 Kiruna
21 november 2024 Sunderby Folkhögskola
Anmäl här

Prevention 1 
Luleå 20240924

Prevention 2
Luleå 20240925

Samverkan och förändring
Luleå 20231115
Luleå 20240827-28

De viktigaste föreskrifterna
Luleå 20240521

Startkurs Arbetsmiljö (BAM)
Luleå 20240422-24
Luleå 20241021-23

Byggnads skyddsombudsutbildningar (anmäl intresse nedan)
Steg 1-2
25-26/4 2024 Sunderbyn
19-20/9 2024 Sunderbyn

Steg 3-4
5-6/10 2023 Sunderby Folkhögskola
23-24/5 2024 Sunderbyn
3-4/10 2024 Sunderbyn

Tvärfackliga utbildningar
Det finns en del tvärfackliga utbildningar även för skyddsombud 

Vid frågor kontakta
Studieansvarig
Alexandra Renberg 010-601 12 98
alexandra.renberg@byggnads.se 

Arbetsmiljöansvarig
Claes Danell 010-601 12 89 
claes.danell@byggnads.se

Studieadministratör
Anu Jonsson 010-601 12 97
anu.jonsson@byggnads.se

LO:s utbildningssatsning för Skyddsombud (2021)
Hur bör du som skyddsombud hantera ärenden inom jämställdhet/sexuella trakasserier samt hur man kan förebygga dessa. Se kortfilmerna.

Utbildning
Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson