2023 Årsmöte

Årsmötet hålls på Sunderby Folkhögskola
Tisdag 21 mars 2023
Kallelsen med dagordning sänds till berörda ledamöter per post och
e-post samt sms med länk.

Anmälan-återbud (Obligatorisk)
Uppdaterad: