Byggnads Norrbotten

Blanketter

Arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg.nu är en tjänst utvecklad av a-kassorna som kan användas kostnadsfritt av alla arbetsgivare, oavsett bransch. Fyll i, signera och skicka iväg intyget där så blir det rätt direkt.

Arbetsplatsanmälan

Autogiro – ett smart sätt att betala medlemsavgiften
Medgivandeblankett för att betala din medlemsavgift genom autogiro. Underskriven blankett skickas till:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Medlemscentret
Svarspost
20272998
110 19 STOCKHOLM

Bekräftelse av anställningsvillkor

Besked om anställnings upphörande eller permittering

Förteckning över underentreprenörer

Medlemsvillkor

Motion angående ändringar och tillägg i kollektivavtal

Mätningsanmälan och tidsuppgift
Aktuellt för Plåt- och ventilationsavtalet.

StudieledighetsansökanUppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson