Blanketter

Arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg.nu är en tjänst utvecklad av a-kassorna som kan användas kostnadsfritt av alla arbetsgivare, oavsett bransch. Fyll i, signera och skicka iväg intyget där så blir det rätt direkt.

Arbetsplatsanmälan
Anmälan skickas till regionen där arbetet utförs.
För Norrbotten: arbetsplats.norrbotten@byggnads.se

Autogiro – ett smart sätt att betala medlemsavgiften
Medgivandeblankett för att betala din medlemsavgift genom autogiro. Underskriven blankett skickas till:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Medlemscentret
Svarspost
20272998
110 19 STOCKHOLM

Bekräftelse av anställningsvillkor

Besked om anställnings upphörande eller permittering

Förteckning över underentreprenörer
Förteckningen skickas till regionen där företaget har sitt säte.
För Norrbotten ue.norrbotten@byggnads.se

UE2021-anmälan
Anmälan skickas till:
Byggavtalet - till regionen där företaget har sitt säte
Övriga avtal - till regionen där arbetet skall utföras
För Norrbotten: ue.norrbotten@byggnads.se

Medlemsvillkor

Mätningsanmälan och tidsuppgift
Aktuellt för Plåt- och ventilationsavtalet.
Skickas till arbetsplats.norrbotten@byggnads.se

Studieledighetsansökan

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson