Bygge

Elevbygge Piteå

Lärlingsinformation

Är du ny lärling är det flera saker du behöver känna till. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Det NYA gäller för avgångselever fr o m 2021.

Det GAMLA gäller för avgångselever före 2021 och som redan är registrerade som lärlingar.

NYA

Istället för att räkna timmar som man tidigare gjort så är det månader som ska räknas. Det gör att utbildningstiden och lönestegen skiljer sig från tidigare.

Vid nyanställning av lärling så är det tillsvidareanställning med möjlighet till provanställning som gäller. All annan anställningsform ska först förhandlas med den fackliga organisationen. En företagsspecifik utvecklingsplan ska tas fram som lärlingen ska ta del av och som kontinuerligt följs upp. Precis som tidigare krävs det kollektivavtal för att en lärling ska få tillgodoräkna sig tiden.

Vid nyanställning så ska lärling, handledare och företag registrera sig för att komma igång med lärlingstiden. Arbetsgivaren ska sen rapportera frånvaro i BYNs system för korrigering av kvalificeringstiden. Korrigeringen av kvalificeringstid görs för frånvaro på grund av sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet. Avrundning av frånvarotiden sker till närmaste antal hela månader. Om frånvaron överstiger 11 arbetsdagar förlängs kvalificeringstiden med 1 månad. Avräkningen sker vid varje nytt lönesteg.

I slutet av det sista året summeras den totala frånvaron.

Se avtalet i helhet 

Se avtalet i helhet med anvisningar 

Se en kort film om avtalet 

GAMLA

Anmäl din lärlingsanställning för att få lärlingsbok. Du fyller i anmälan tillsammans med arbetsgivaren och skickar den till din yrkesnämnds region. Jobbar du inom bygg, golv eller vvs får du en elektronisk lärlingsbok där du registrerar dina timmar och har din utbildningsplan. För att kunna logga in måste både din och din arbetsgivares e-postadress anges i anmälan. Anmälan görs på yrkesnämndernas hemsidor.

Yrkesnämndernas hemsidor

Anställningsform för lärlingar. Det är nästan bara tillsvidareanställning som gäller för lärlingar. I vissa fall kan det röra sig om en visstidsanställning, men det måste godkännas av din yrkesnämnd.

Håll koll på utbildningstimmarna. För att få ditt yrkesbevis måste du ha uppfyllt ett visst antal utbildningstimmar. Därför är det viktigt att du anmäler din lärlingsanställning direkt så att timmarna börjar räknas från första anställningsdagen.

Företaget du jobbar på måste ha kollektivavtal. I kollektivavtalet regleras vad som gäller för en lärling. Kollektivavtalet är din trygghet som styr arbetsvillkor, lön och försäkringar. Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal räknas inte dina lärlingstimmar och du får inte ut något yrkesbevis.

Ansök om medlemskap i a-kassan. Du blir inte automatiskt medlem i Byggnads a-kassa när du blir medlem i Byggnads. Ansök därför medlemskap i a-kassan på www.byggnadsakassa.se. Är du inte med i a-kassan får du ingen
a-kasseersättning om du blir arbetslös.

Spara alltid dina lönespecifikationer. Varje gång din lön betalas ut får du en lönespecifikation av din arbetsgivare. Det är viktigt att du sparar dessa, för visar det sig att din arbetsgivare fuskar med skatten eller annat kan lönespecifikationen vara det enda beviset du har.

Vi som arbetar med BYN i Byggnads Norrbotten

Jukka Määttä 010-601 12 81

Henrik Ipsen 010-601 12 87

Alexandra Renberg 010-601 12 98

Magnus Nyström 010-601 12 91

Joakim Lindholm 010-601 12 94

Claes Danell 010-601 12 89

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson