UVA-möten

Enligt Utvecklingsavtalet (UVA) har alla medlemmar i Byggnads rätt att få fem timmars facklig information på betald tid. Fackmöte är en rättighet.

Anmäl dig och din arbetsplats till ett UVA-möte. Varje deltagare ska göra en egen anmälan.

Innan möte bokas kommer vi att kontakta Facklig förtroendevald (FFV)/kontaktperson på arbetsplatsen för att komma överens om lämplig tidpunkt för mötet. Har du/ni önskemål om datum och tid kan du skriva det under Övrigt när du anmäler.

Har du frågor om UVA-möten?
Kontakta oss 010-6011005 (kl 8-12) eller kontakta en ombudsman

Anmälan till UVA-möte

Uppdaterad: