Arbetsmiljö

För företag med hängavtal: kurser i arbetsmiljö, både e-kurser och fysiska sammankomster.
Arbetsmiljöansvarig:
Ulf Normark
Telefon: 010-601 12 84
Mobiltelefon: 070-689 40 85
ulf.normark@byggnads.se

Uppdaterad: