Byggnads Norrbotten

Medlemskapets värde

En medlemsbilaga som beskriver värdet av att vara medlem i Byggnads: Genom försäkringarna som ger tryggheten, ordning och reda på arbetsplatsen genom kollektivavtalet – och alla fördelar det innebär att vara organiserad.
Ladda ner broschyren

Läs här om LO-mervärde

Uppdaterad: