Skyddsombud År 1 Startkurs (BAM)

Syfte och mål

Kursdeltagarna ska efter kursen kunna fungera praktiskt som skyddsombud, kunna identifiera risker och medverka till förebyggande insatser. Ha kunskap om Arbetsmiljöplan, samordning och särskilda risker enligt AFS 1999:3

Innehåll

  • Lagar och avtal
  • Skyddsombudets roll och arbetssätt
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljöplan
  • Fysikaliska faktorer
  • Arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Livsstilsfrågor

Tidsomfång

3 dagar (totalt 24 timmar)

Målgrupp

Skyddsombud

Förkunskaper

Påfarten, Introduktion för nya skyddsombud

Uppdaterad: