Skyddsombud År 1 Prevention 1

Syfte och mål

Kursdeltagarna ska efter kursen kunna praktiskt bedriva förebyggande ergonomiarbete och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Innehåll

  • Ergonomi
  • Belastningsskador
  • Praktisk analys, teknik i arbetsmoment
  • Träning och åldrande
  • Livsstilsfrågor

Tidsomfång

1 dag (totalt 8 timmar)

Målgrupp

Skyddsombud

Förkunskaper

Påfarten, Introduktion för nya skyddsombud, Startkurs (BAM)

Uppdaterad: