Arbetsskada

Är du sjukskriven på grund av en arbetsskada?

Sjukdom/olycksfall

Är du sjukskriven på grund av en sjukdom eller ett olycksfall som har hänt på din fritid?