Byggnads Småland-Blekinge

Arbetslös

Eftersom medlemsavgiften till Byggnads är inkomstbaserad kan du som arbetslös ha rätt till en reducerad medlemsavgift.

Om du blir arbetslös är det viktigt att du kontaktar din region och meddelar detta. Du kan nämligen ha rätt till en reducerad medlemsavgift förutsatt att du hör av dig 1 gång varannan månad och meddelar att du fortfarande är arbetslös.

Kontakta någon av oss nedan för att meddela om du är arbetssökande. 

Uppdaterad: