Termos med kaffe

Fotograf: Peter Gustafsson

Material till förtroendevalda

Tack för att du är engagerad i Byggnads! Utan medlemmar och förtroendevalda är vi ingenting.

Vi vill att det ska vara lätt att engagera sig. Här hittar du som förtroendevald material som du kan behöva för att utföra ditt uppdrag.

Vi arbetar på att förbättra hemsidan. Nu finns material för Medbestämmande-uppdragen men inom kort kommer material för alla uppdrag att finnas här.

Granskad: