Ferielöner

Här hittar du de gällande ferielönerna för våra olika avtal 2023-2024

Byggavtalet:

Överenskommelse om ferielön fr o m läsårets slut 2022/2023 t o m läsårets slut 2023/2024.

Lön utges enligt följande:

  • Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan 106 kr/tim.
  • Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram 95 kr/tim.
  • Övriga 85 kr/tim

    Semesterersättning enligt lag utbetalas av företaget. 

Plåt- och Ventilationsavtalet:

Ferilöner följer avtalsår 2023-05-01 2024-05-01
Elev som genomgått andra året på Plåtslageriprogrammet i gymnasieskolan Gr V 1701 - 2550 126,00  131,10 
Elev som går eller genomgått första året på gymnasie-skolans Byggprogram Gr V 0 - 850 108,00  112,40 
Övriga Gr 1x0,5 90,00  93,65 

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.

 

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl:

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2023
För elever som påbörjat eller ska påbörja studier på VVS-och Fastighetsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

Rekommendationen gäller 6 juni 2023 till 5 juni 2024

Elev som har genomgått första året: 98,50 kr/tim eller 17 139 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 109,50 kr/tim eller 19 053 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 85,00 kr/tim eller 14 790 kr/mån.
Lönerekommendation för feriearbetande elever 2024

Rekommendationen gäller 6 juni 2024 till 5 juni 2025.

Elev som har genomgått första året: 102,50 kr/tim eller 17 835 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 114,00 kr/tim eller 19 836 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 88,50 kr/tim eller 15 399 kr/mån.

Uppdaterad: