Byggnads Småland-Blekinge

Regionstyrelsen

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Regionfullmäktige väljer en regionstyrelse som tillsammans med personalen ansvarar för regionens löpande verksamhet.

Regionstyrelsen består av tretton ordinarie ledamöter, en styrelseelev, ordförande i den regionala ungdomskommittén samt fyra suppleanter som träder in i fallande ordning.

Uppdaterad: