Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Fotograf: Terese Perman

Byggnads och Byggföretagen når överenskommelse om ömsesidig fredsplikt

Byggnads och motparten Byggföretagen har under våren haft oenighet om datumet för förlängningen (prolongering) av kollektivavtalet. Idag har parterna istället enats om en tillfällig fredsplikt till och med 15 november. Något som i praktiken medför att nuvarande avtal löper vidare och att nya avtalsförhandlingar planeras till första oktober.

Publicerad:

- Det här är en klok överenskommelse som ligger helt i linje med vad vi hela tiden framfört och eftersträvat. Vi får samma förutsättningar som andra förbund när vi går in i höstens avtalsförhandlingar, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Kollektivavtalet kommer inte att prolongeras utan löper fortsatt vidare med sju dagars automatisk förlängning. Överenskommelsen består av en tillfällig fredsplikt till och med 15 november.

- Vi har hela tiden sagt att en konflikt under sommaren varit uteslutet för oss och att sätta det på pränt var helt odramatiskt. Nu kan vi lägga den här frågan till handlingarna och i höst börjar förhandlingarna för bättre villkor och säkrare arbetsplatser, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Bakgrunden är corona-pandemin och överenskommelsen att skjuta upp förhandlingarna om nya kollektivavtal till hösten. När beslutet fattades rekommenderade medlarna samtliga arbetsgivare att förlänga avtalen till 31 oktober.

Arbetsgivarparten å sin sida menade att avtalet skulle förlängas till sista november. Ett upplägg som i sin tur skulle innebära att eventuella konflikter skulle ske i mitt under julledigheten i december, en tid då byggarbetsplatserna går på lågvarv.

Uppdatering 2020-07-02: En identiskt överenskommelse har även träffats med Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen samt Glasbranschföreningen.

Uppdaterad: