Byggnadsarbetare inomhus.

Intensiv slutfas i avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna för nya kollektivavtal är inne i en intensiv slutfas. I dag diskuterar avtalsdelegationen våra allra viktigaste frågor: säker arbetsmiljö samt ordning och reda i branschen. Frågor vi vet att det finns ett starkt stöd för bland Byggnads medlemmar.

Publicerad:

I förhandlingarna har vi bland annat föreslagit:

  • Att företagen ska kunna bevisa att underentreprenörer följer kollektivavtal.
  • Tydligare regler kring traktamenten för arbetare från andra länder.
  • Att de regionala skyddsombuden har rätt att kontrollera arbetsplatser med kollektivavtal, men utan fackanslutna medlemmar.

Vi ser flera möjligheter att tillsammans med arbetsgivarna hitta en överenskommelse som gagnar hela branschen. Ännu vet vi dock inte vilka förändringar arbetsgivarparterna är beredda att genomföra.

Uppdaterad: