Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Kampen mot fusket i fokus när byggbranschens avtalsrörelse startar om

Krafttag mot fusk och dumpade villkor. Rätt att kunna jobba utan att riskera livet och hälsan. Ett pensionssystem som är anpassat efter verkligheten med pension från första arbetade timmen. Det är några av de krav Byggnads lagt fram till sina motparter i avtalsrörelsen. Efter att ha pausats i våras på grund av coronapandemin är det nu dags att återuppta avtalsrörelsen 2020.

Publicerad:

Nu startar avtalsrörelsen om efter att ha pausats i våras på grund av coronapandemin. Byggnads för fram samma avtalskrav som då. Svenskt Näringsliv å sin sida har flaggat för ett nollbud, alltså inga löneökningar alls. Något som avfärdas helt från Byggnads.

– Företagen fortsätter göra vinst, aktiekurserna studsade tillbaka på nolltid men de som faktiskt gör jobbet ska tvingas stå tillbaka? Det är en helt orimlig inställning från arbetsgivarnas sida, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Pausen innebar dessutom att lönerna blev frysta på den nuvarande nivån, något Byggnads kommer att kräva kompensation för när förhandlingarna återupptas.

9 000 underskrifter mot fusket

Inför avtalsrörelsen har Byggnads startat kampanjen Helt seriöst för att samla in vittnesmål från branschen. Snart har 10 000 skrivit under uppropet för ordning och reda i branschen. Vittnesmålen berättar om en bransch plågad av arbetslivskriminalitet .

Bara under 2020 har Byggnads stämt företag på sammanlagt över 34 miljoner kronor för fusk med skatter, övertidsbetalning med mera. Och fler fall är på gång.

– Vi fortsätter att jaga fuskarna men facket kan inte ensamma stå upp för ordning och reda i byggbranschen. Paradoxalt nog återfinns fuskarna ofta som underentreprenörer på byggen där välrenommerade företag står som huvudentreprenörer. Det måste få ett slut, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads viktigaste krav:

Ordning och reda

Det är dags att städa byggbranschen från fusk och dumpade villkor. Arbetsgivarna och företagen måste ta ett större ansvar. Uppföljning och granskning av huvudentreprenörens ansvar behöver exempelvis gå snabbare. Det är inte heller rimligt att det finns kryphål i systemet som gör att arbetare från Sverige och andra länder ställs mot varandra. Svenska kollektivavtal ska gälla alla.

Hålla hela arbetslivet

Arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar på större allvar. Ingen ska bli utsatt för fara, skadas eller dö i arbetet. Regelbundna hälsoundersökningar och ett engagerat samarbete med företagshälsa är grundläggande. Skyddsombudens roll och de regionala skyddsombuden möjlighet att besöka arbetsplatser är viktiga för att öka säkerheten på byggarbetsplatserna. Deras insatser räddar liv.

Högre pensioner

Pensionssystemet är orättvist och inte anpassat efter vår verklighet. Det är inte rimligt att byggnadsarbetare som knappt orkar jobba fram till dagens lägsta pensionsålder inte får avtalspension förrän efter de fyllt 25. Ett pensionssystem anpassat efter vår verklighet och avtalspension från första arbetstimmen ska vara en självklarhet.

Löner

Byggnads står bakom det gemensamma kravet från 12 LO-förbund om minst 3 procent i löneökning. Men ökningen får inte vara mindre än 783 kronor i månaden. Detta är ett minimum, även för dem som har mindre än 26 100 i månaden. Att andra ersättningar, som exempelvis semesterlön och övertidsersättning, ska öka med samma procent är också ett krav.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Vi måste ha arbetsplatser fria från trakasserier och diskriminering, som är anpassade för alla. Och det måste gå att förena familjeliv med ett arbete som byggnadsarbetare. Vi ställer också krav på arbetsgivarnas ansvar att utreda, och vidta konkreta åtgärder för att förhindra trakasserier.

Uppdaterad: