Eila Åhlund, skyddsombud och snickare

Avtalsrörelsen 2020: Hålla hela arbetslivet

Vi ska kunna jobba utan att riskera livet och hälsan. Något annat än nollvision mot olyckor och dödsfall är oacceptabelt!

I de flesta yrken minskar antalet olyckor och dödsfall. Men i vår bransch pekar statistiken tyvärr åt fel håll. 2019 dog 14 byggnadsarbetare på sin arbetsplats.

Arbetsgivarna har alltid ansvar över arbetsmiljön. Men idag är kontrollen farligt dålig och underentreprenörer kringgår skyddsronder och säkerhet. Sämst är det såklart på företag utan kollektivavtal.

– På min drömarbetsplats får vi arbetare de förutsättningar vi behöver för att kunna jobba säkert. Där inser ledningen fördelarna med en god arbetsmiljö och tillsammans verkar vi för ett bygge med människor som både vill och kan komma tillbaks dagen därpå, säger Eila Åhlund, snickare och skyddsombud, Byggnads MellanNorrland.

Arbetsgivarna måste tar sitt arbetsmiljöansvar på större allvar så att ingen blir utsatt för fara eller skadas i arbetet. Här är möjligheten till friskvård, regelbundna hälsoundersökningar och ett engagerat samarbete med företagshälsa grundläggande.

Skyddsombudens roll och de regionala skyddsombuden möjlighet att besöka arbetsplatser är viktiga för att öka säkerheten på byggarbetsplatserna. Deras insatser räddar liv.

Våra viktigaste krav

 • Mer semester och friskvårdsbidrag
 • Regionala skyddsombud har rätt att kontrollera alla arbetsplatser med kollektivavtal
 • Tydligare krav på företagshälsa och hälsoundersökningar
 • Skadestånd om företaget inte gjort riskbedömning

Fakta:

 • Under 2019 dog 14 personer på byggarbetsplatser i Sverige.
 • Mellan 2008 och 2018 dog 89 personer inom byggverksamhet (Arbetsmiljöverket). Det är den bransch som är mest drabbad.
 • På tio år har antalet anmälningar om asbestrivning fördubblats. År 2008 inkom 11 050 anmälningar till Arbetsmiljöverket. Tio år senare, år 2018, inkom 21 300 anmälningar.
 • Över 1 000 personer dör varje år av asbestsjukdomar. Enligt en rapport (Bygghälsan) insjuknade 120 personer i byggbranschen i den dödliga cancern Mesoteliom 2018 och lika många fler beräknas bli sjuka varje år.
 • Vid en granskning av hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser hittade Arbetsmiljöverket brister vid närmare tre av fyra företag. Vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner.
 • 50% av alla arbetssjukdomar är vibrationsskador.
 • På Byggnads kampanjsida heltseriöst.se kan du läsa medlemmars vittnesmål från hur verkligheten ser ut. Hittills har vi fått in över 150 berättelser. Fler än 6 000 har också skrivit under uppropet mot fusk, dumpade löner och farlig arbetsmiljö.
Uppdaterad: