Byggsemester 2014

I Norrbotten förläggs byggsemestern med 4 veckor i en följd inom tidsperioden 30 juni - 1 augusti 2014, dvs veckorna 27-31.
Publicerad:

Semestern är enligt lag 25 semesterdagar.

Resterande semesterledighet förläggs efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren som följer denna rekommendation, anses ha fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enl MBL § 11 angående semesterns förläggning.

OBSERVERA: Önskar arbetsgivaren avvika från rekommendationen, kvarstår däremot hans primära förhandlingsskyldighet gentemot resp. lokalavdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Uppdaterad: