Avtalat - utbildning för försäkringsinformatörer

Försäkringsskyddet är en viktig del av medlemskapets mervärde. Som medlem uppskattar man givetvis även att det finns kompetenta försäkringsinformatörer som kan hjälpa till i arbetet med att både informera om vad som gäller och hjälpa till om olyckan skulle vara framme.

Publicerad:

Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att man ska se till att medlemmarna får kontinuerlig och relevant information samt kunskap om de försäkringar som ingår direkt, eller kan ingå indirekt i medlemskapet, de som hänger samman med att det finns ett kollektivavtal och de försäkringar som är lagstadgade.

Rollen innebär även att man har grundläggande kunskaper om pensionssystemet.

Arbetsuppgifter:

 • Fortlöpande informera anställda om de försäkringar som finns, när de gäller och vilka förändringar som sker i villkoren.
 • Svara på frågor som rör försäkringar och vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
 • Hjälpa medlemmar vid behov att anmälningar görs på rätt sätt för de olika försäkringarna.
 • Delta och ta del av den försäkringsinformation som bland annat Folksam, FORA, AFA med flera aktörer lämnar.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildningar:

 • Grundutbildning (Avtalat) merit 506
  På utbildningen får man grundläggande kunskaper om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring så att man ska känna sig trygg i att genomföra försäkringsinformationer om vad som gäller i kollektivavtalet.
 • Grundutbildning (Folksam) merit 504
  På utbildningen får man grundläggande kunskaper om medlemsförsäkringarna så att man ska känna sig trygg i att kunna informera sina arbetskollegor.
 • Vidareutbildning (Avtalat) 1 dag/år merit 507
  Återkommande utbildning för att uppdateras om nyheterna i kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.
 • Vidareutbildning (Folksam) halvdag/år merit 505
  Återkommande utbildning för att uppdateras om nyheterna i medlemsförsäkringarna.

Läs mer om uppdraget och övriga utbildningar i Uppdragsguiden: www.byggnads.se/fortroendevald/uppdragsguiden/Forsakringsinformator/

Uppdaterad: