Information från BYN - Byggbranschens Yrkesnämnd

Byggbranschen har tecknat nytt yrkesutbildningsavtal gällande lärlingar, detta gäller nu!

Publicerad:

Istället för att räkna timmar som man tidigare gjort så är det månader som ska räknas. Det gör att utbildningstiden och lönestegen skiljer sig från tidigare.

Vid nyanställning av lärling så är det tillsvidareanställning med möjlighet till provanställning som gäller. All annan anställningsform ska först förhandlas med den fackliga organisationen. En företagsspecifik utvecklingsplan ska tas fram som lärlingen ska ta del av och som kontinuerligt följs upp. Precis som tidigare krävs det kollektivavtal för att en lärling ska få tillgodoräkna sig tiden.

Vid nyanställning så ska lärling, handledare och företag registrera sig för att komma igång med lärlingstiden. Arbetsgivaren ska sen rapportera frånvaro i BYNs system för korrigering av kvalificeringstiden. Korrigeringen av kvalificeringstid görs för frånvaro på grund av sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet. Avrundning av frånvarotiden sker till närmaste antal hela månader. Om frånvaron överstiger 11 arbetsdagar förlängs kvalificeringstiden med 1 månad. Avräkningen sker vid varje nytt lönesteg.

I slutet av det sista året summeras den totala frånvaron.

Se avtalet i helhet 

Se avtalet i helhet med anvisningar 

Se en kort film om avtalet 

Vi som arbetar med BYN regionalt i Norrbotten

Jukka Määttä, Byggnads Norrbotten 010-601 12 81

Lars Nilsson, SEKO 0920-23 66 33

Annika Pettersson, Byggföretagen 0920-26 09 27

Staffan Söder, ME 010-256 99 99

Uppdaterad: