Kongress 2022

Fotograf: Katarina Hollosy Boo

Dags lämna in motioner till kongressen 2022

19-22 maj 2022 är det dags för Byggnads nästa kongress där det fattas beslut om Byggnads långsiktiga verksamhet.
Tiden går fortare än man tror så motionsarbetet måste börja NU.

Alla medlemmar i Byggnads kan lämna in en kongressmotion. 

Är det någon förändring/förbättring du funderat på? - skriv en motion!

Sista datumet för inlämnandet för Norrbotten är 30 september.

Publicerad:

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Skriv en motion
Du som vill lämna en motion skriver och skickar in den via det digitala formuläret nedan. I formuläret finns ett ifyllnadsstöd för att det ska vara lätt att göra rätt. Se filmen om hur det går till.

 

Här lämnar du in din motion (digitalt formulär):
Kongressmotion Norrbotten

Uppdaterad: