Byggnads och andra förbund rasar över den nya LAS-uppgörelsen

Majoriteten av LO:s 14 förbund har ändrat sig och ställer sig bakom den sk LAS-uppgörelsen.
4 förbund, däribland Byggnads, SEKO och Transport vågar stå för sin sak och försvarar medlemmarnas rätt till en dräglig anställning.

Publicerad:

Byggnads håller fast vid sin linje som vi har haft ända sedan LAS-utredningen blev aktuell. Las ska inte försämras ytterligare utan tvärtom förbättras, säger Joakim Lindholm, ordförande i Byggnads Norrbotten.

Det handlar om maktförhållandena på svensk arbetsmarknad. En försämras LAS innebär ökad makt för arbetsgivaren och därmed minskad trygghet för våra medlemmar, säger Joakim.

"Saklig grund av personliga skäl" ändras till "Sakliga skäl", vilket befaras luckra upp anställningsskyddet ytterligare. I Sakliga skäl ingår bl a bristande prestationer, samarbetssvårigheter, missbruk och brott.

Alla arbetstagare blir måltavlor och arbetsgivarna får ett "smörgåsbord" att plocka ifrån, säger Joakim.

Prislappen för Omställningstryggheten i uppgörelsen är för hög.
Egoismen breder ut sig i Sverige, så även inom LO.

Medlemmarna dras med förslitningsskador redan som det är.

Även ordförande för LO-distriktet i Norra Sverige, Krister Johansson tror det blir tystare och ängsligare arbetsplatser.

Läs hela intervjun med Joakim Lindholm, Byggnads Norrbotten

Vad tycker du? Kommentera på vår Facebook-sida.

Uppdaterad: