Arbetsmiljöbrister på varannan byggarbetsplats

Människan är ingen maskin och byggnadsarbetare får betala med sina kroppar när penningjakten går före arbetsmiljön .

Okunskap och brist på hjälpmedel leder till ergonimiska skador för byggnadsarbetare. Det visar en undersökning från Byggnads vars skyddsombud granskat 1430 arbetsplatser över hela landet.

Publicerad:

Vecka 43 varje år har Byggnads sin Arbetsmiljövecka med olika teman varje år som man granskar extra noga.

Årets tema var belastningsergonomi och i Norrbotten granskade skyddsombuden 61 arbetsplatser.

Granskningen i landet visar stora brister i både kunskap och hjälpmedel rörande säkert arbete. På 45 procent av de granskade arbetsplatserna har arbetstagarna inte fått instruktioner av sin arbetsgivare hur de ska arbeta för att undvika belastningsskador. Trots att tunga lyft är en vanlig orsak till ergonomiska problem i byggbranschen konstateras att 30 procent av de kontrollerade arbetsplatserna saknar eller har bristfälliga hjälpmedel för att kunna arbeta ergonismiskt säkert.

En tidigare undersökning från Byggnads visade att 9 av 10 byggnadsarbetare drabbats av ergonomiska besvär kopplat till sitt arbete. När Byggnads skyddsombud genomförde specialkontroller av nära 1500 arbetsplatser under slutet på oktober visade de att totalt 51 procent av de kontrollerade arbetsplatserna hade någon form av brist i sina riskbedömningar. Dessutom hade 31 procent inte genomfört några ergonomiska riskbedömningar över huvud taget. Något som får Byggnads att reagera starkt.

Byggnads bedömer att en stor del av de skador som sker sannolikt hade kunnat undvikas om bara rätt kompetens och bättre samverkan funnits på plats. På 84 procent av de arbetsplatser där brister upptäckts uppges bristande rutiner för samverkan vara en bidragande orsak.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A Jonsson