Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen är i full gång nu!

TIA Teknik och Installationsavtalet

2020-02-11 har Byggnads och Installatörsföretagen växlat avtalsyrkanden på Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl. Kraven handlar om att skapa ordning och reda i branschen, och om att säkerställa att ingen skadas eller dör i arbetet.

Yrkanden i korthet:
• Skärpning av huvudentreprenörens ansvar
• Tuffare regler för in- och utlåning av personal mellan företag
• Mer semester och friskvårdsbidrag
• Skadestånd om arbetsgivaren inte gjort riskbedömning av arbetsmiljön
• Höjd ersättning vid beredskap
• Högre extra pensionsavsättning
• Gravidlön under hela ledigheten för graviditet
• Föräldraledighet ska ge samma rätt till arbetstidsförkortning

https://www.byggnads.se/avtal/2020/aktuellt/2020/byggnads-och-installatorsforetagen-vaxlar-avtalsyrkanden/

Entreprenadavtalet

2020-02-12 har turen kommit till Byggnads och Maskinentreprenörerna att växla sina avtalsyrkanden.

Yrkanden i korthet:
•Skärpning av huvudentreprenörens ansvar
•Skadestånd om arbetsgivaren inte gjort riskbedömning av arbetsmiljön
•För ökad säkerhet ska alla maskiner ha klimatanläggningar
•Optiska och tonade skyddsglas ska betalas av arbetsgivaren
•Höjd övertidsersättning, höjt OB-tillägg och ersättning för mat vid övertid
•Maskinförare ska ha samma lön som övriga i arbetslaget man kör åt
•Högre extra pensionsavsättning
•Gravidlön under hela ledigheten om kvinnan inte får arbeta på grund av risker för barnet
•Föräldraledighet ska inte ge kortare arbetstidsförkortning

https://www.byggnads.se/siteassets/aktuellt/2020/avtalsrorelse/byggnads-yrkanden-me-2020.pdf

Plåt- och Ventilationsavtalet

2020-02-12 har avtalsyrkanden växlats även mellan Byggnads och Plåt- och Ventilationsföretagen.

Yrkanden i korthet:
•Skärpning av huvudentreprenörens ansvar
•Obligatorisk hälsoundersökning
•Skadestånd om arbetsgivaren inte gjort riskbedömning av arbetsmiljön
•Nya former för facklig samverkan
•Mer semester
•Gravidlön under hela ledigheten om kvinnan inte får arbeta på grund av risker för barnet
•Föräldraledighet ska inte ge kortare arbetstidsförkortning

https://www.byggnads.se/siteassets/aktuellt/2020/avtalsrorelse/byggnads-yrkanden-plat-ventforetagen-2020.pdf

Byggavtalet

2020-02-13 har avtalsyrkanden växlats mellan Byggnads och Byggföretagen.

Yrkanden i korthet:
-Underentreprenörer ska kunna bevisa att de följer kollektivavtalet
-Tydligare regler kring traktamenten för arbetare från andra länder
-Lönespecifikationen ska tydligt visa lön, övertidssaldo och intjänad pension
-Byggnads ska få större inflytande över arbetstidens förläggning
-Regionala skyddsombud ska ha rätt att kontrollera alla arbetsplatser
-Skadestånd till arbetstagaren om företaget inte gjort riskbedömning
-Pension från första arbetade timmen
-Högre extra pensionsavsättning
-Gravidlön under hela ledigheten om kvinnan inte får arbeta på grund av risker för barnet

Glasavtalet

2020-02-14 var det dags för Byggnads och Glasbranschföreningen att växla sina krav.

Yrkanden i korthet:
-Huvudentreprenören måste ta ansvar för underleverantörer
-Krav på att arbetsgivare ska göra riskbedömningar
-Högre traktamente
-Mer semester och höjt friskvårdsbidrag
-Tydligare krav på företagshälsa och hälsoundersökningar
-Glasögon och tvätt av arbetskläder
-Högre extra pensionsavsättning
-Arbetsgivaren ska utreda och förebygga sexuella trakasserier

 

Uppdaterad: