Byggnads Norrbotten

Medlemskrets Överkalix 07

Medlemsmöten 2019

Medlemsmöte torsdag 26 september kl 18.00
Plats: LO-facken
Tema: avtalsmotioner
Medverkande Jukka Määttä
Välkommen!
/Peter O

Medlemsmöte torsdag 13 juni kl 18.00
Plats: Lappbergets skidanläggning
Tema: förbundsfullmäktige
Välkommen!

Årsmöte torsdag 17 januari kl 18.00
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Plats: LO-facken
Välkommen!
ordf Peter

Styrelse 2019 för Medlemskrets Överkalix

Ordförande:
Peter Olofsson
Mobil: 070-207 04 06
E-post: peter.77747@telia.com

Sekreterare
Bengt-Erik Rolfs
Mobil: 070-312 95 83
E-post: bengt-erik.rolfs@telia.com

Ledamöter:
Mats Wennberg
Mobil: 070-302 10 52
Epost: matswen1951@gmail.com

Johan Jönsson
Mobil: 073-816 44 17
Epost: svartbynoverkalix@hotmail.com

Thomas Vinsa
Mobil 070-371 82 76
Epost: tomasvinsa@home.se

Suppleanter:
Per-Arne Heneryd 

Studieansvarig:
Bengt-Erik Rolfs

Ungdomsansvarig:
Johan Jönsson 

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä

Uppdaterad: