Medlemskrets Överkalix 07

 

 

Medlemsmöte 2023

Medlemsmöte torsdag 2 november kl 18.00
Plats: Folketshus
Tema: budget-målplan-nomineringar

Medlemsmöte torsdag 8 juni kl 18.00
Plats: Lappberget
Vi bjuder på burgare.
Välkommen!

Medlemsmöte torsdag 26 januari kl 17.00
Plats: Köket
Vi bjuder på mat.
Välkommen!

Styrelse 2023 för Medlemskrets Överkalix

Ordförande:
Peter Olofsson
Mobil: 070-207 04 06
E-post: peter.77747@telia.com

Sekreterare
Bengt-Erik Rolfs
Mobil: 070-312 95 83
E-post: bengt-erik.rolfs@telia.com

Ledamöter:
Mats Wennberg
Mobil: 070-302 10 52
Epost: matswen1951@gmail.com

Thomas Vinsa
Mobil 070-371 82 76
Epost: tomasvinsa64@hotmail.com

Bengt Brännvall
Mobil: 070-543 14 62
E-post:

Suppleanter:
Per-Arne Heneryd 

Studieansvarig:
Bengt-Erik Rolfs

Ungdomsansvarig:
vakant

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä

Uppdaterad: