FFV Steg 2

Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget

Syfte och mål med utbildningen

Ge förtroendevalda kunskaper om vilka lagar och regler som gäller kring uppdraget. Genomgång av arbetsmiljölagar och avtal. Sammanfattning av de båda stegen.

Innehåll (ett urval)

  • Förtroendemannalagen
  • Anställningsskydd (LAS)
  • Arbetsmiljölagen
  • Byggnads mål och visioner
  • Reflektion kring utbildningen och uppdraget

Tidsomfång

Två heldagar (totalt 16 timmar) fördelat på ett kurstillfälle. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp

FFV

Förkunskaper

Påfarten, Steg 1 FFV

Uppdaterad: