Nu får det vara nog!

Arbetslivskriminaliten finns överallt och mitt ibland oss. Från den billiga biltvätten vid köpcentret till det låga anbudet på bostadsrättsföreningens takomläggning. Till och med hela vägen till statsministerns städerska.

Ingen kan blunda. Alla har ett ansvar.

Publicerad:

Ingenstans är detta tydligare än i byggbranschen. På bara ett decennium har våra medlemmar och ombudsmän fått se hur arbetslivskriminaliteten blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad.

Människor har lurats till Sverige under falska premisser och sedan tvingats betala tillbaka delar av sin lön, bo under eländiga förhållanden och arbeta orimligt långa arbetspass. Utöver det personliga lidandet för individen blir konsekvensen även att seriösa familjeföretag slås ut och samhället går miste om enorma summor i skatteintäkter.

I en alltmer avreglerad och liberaliserad arbetsmarknad har marknadskrafterna gynnat de som vill ta genvägar. De kriminella företagen återfinns inte sällan som underentreprenörer hos våra största byggbolag. Och när såväl storbolag, upphandlare och till och med staten har frånsagt sig till kontrollansvar, så sig har fuskarna fått fritt spelrum.

För Byggnads medlemmar handlar det inte bara om att bekämpa kriminell verksamhet, utan om att hela den svenska modellen måste värnas. Att kollektivavtal ska följas, låglönekonkurrens och utnyttjande upphör och att konkurrens sker på lika villkor. Det handlar ytterst om den svenska byggbranschens överlevnad på sikt.

År av politisk naivitet måste få ett slut, och staten måste ta tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden.

  • Vi kräver en begränsning av antalet underentreprenörsled med start i alla kontrakt som upphandlas av stat och kommun.
  • Vi kräver mer resurser till Arbetsmiljöverket – fler kontroller ger resultat.
  • Vi kräver inrättande av ett center mot arbetslivskriminalitet i samtliga Sveriges regioner, där myndigheter kan samverka med varandra och med oss som parter.
  • Vi kräver att det efter upphandling genomförs löpande kontroller av underentreprenörer – alla ska följa våra kollektivavtal och vi kräver att skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser.

Nu får det vara nog!

 

Uttalande från Byggnads Småland-Blekinge

Regionfullmäktiges årsmöte 2022-03-30

Uppdaterad: