Kongress 2022

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. 

På den här sidan kan du digitalt skriva och lämna in en motion till Byggnads kongress 2022.

Sista datum för att lämna en motion i Småland-Blekinge är den 1 oktober 2021.

Byggnads håller sin 18:e ordinarie förbundskongress 2022. Alla medlemmar i Byggnads har rätt att lämna förslag till kongressen och det gör man genom att skriva motioner. 

Du som vill lämna en motion skriver och skickar in den via ett digitalt formulär här. I filmen nedan kan du se hur du gör för att lämna in en motion. 

Din motion kommer sedan att diskuteras i din medlemskrets, regionfullmäktige och Byggnads förbund. Får den ja i alla instanser kommer den slutligen att tas upp och fattas beslut om på kongressen 2022.

Vid frågor, kontakta Marie Toresten, ansvarig administratör på marie.toresten@byggnads.se eller tfn 010-6011407.

Uppdaterad: