Torbjörn Hagelin

Rekordstort engagemang kring avtalsrörelsen 2020

2 000 förslag på krav att driva i nästa års avtalsrörelse, så kallade avtalsmotioner, har hittills kommit in till Byggnads. Det är rekordmånga.

Publicerad:

Arbetsmiljö, arbetstid och ordning och reda i byggbranschen är några återkommande ämnen.

– Det här bådar gott inför nästa års avtalsrörelse. Det tyder på ett stort engagemang och att många vill vara med och utveckla våra viktiga kollektivavtal, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Medlemmar har i motioner lyft allt från språkproblem, sju timmar arbetsdag om man ska orka jobba till 67 års ålder, förstärkt anställningsskydd och turordningsregler, höjd ob samt bättre och tydligare lönespecifikationer.

Ordning och reda

Vad gäller ordning och reda finns önskan om att det görs gemensam granskning av villkor och att det införs partgemensamt finansierad granskning. Medlemmar vill också ha förtydligande angående vad daglig städning innebär. Att det ska stå tydligt i avtalet att daglig städning innehåller dammsugning och våttorkning.

Personlig hälsa

Många motioner berör också personlig hälsa; såsom bättre och mer funktionell företagshälsovård med förebyggande insatser, ett friskvårdsbidrag (som i dagsläget enbart är reglerat i glas och plåtavtalet), slipade arbetsglasögon, en förbättrad bodöverenskommelse med fler duschar, toaletter, sanitetspåsar och separata omklädningsrum för kvinnor.

En motion handlar om att skydd mot sol och farliga UV-strålar ska ingå som skyddskläder.

I mitten av december kommer alla motioner att gås igenom av Byggnads. Ett urval av motionerna kommer sedan bli till konkreta krav i avtalsrörelsen, som drar igång i februari 2020.

– Alla förslag kommer inte kunna omvandlas till krav, men vi kommer givetvis se till att det vi presenterar för arbetsgivarna speglar de frågor som är viktigast för våra medlemmar, säger Torbjörn Hagelin.

Byggnads förbundsstyrelse kommer att fatta beslut om vilka krav som ska läggas fram i slutet av januari.

Redan nu är kraven som läggs fram tillsammans med 13 andra LO-förbund klara. De är:

  • Mer pengar i plånboken, särskilt för de med lägst löner.
  • Bättre arbetsmiljö, särskilt skydd mot sexuella trakasserier.
  • Högre pensioner genom inbetalning till pensioner från första arbetade timmen.
Uppdaterad: