Plåtslagare

Klart med nytt Plåt- och ventilationsavtal

Under fredagen enades Byggnads och arbetsgivarparten Plåt & Ventföretagen om ett nytt Plåt- och ventilationsavtal. Avtalet omfattar cirka 8 500 anställda och innehåller, utöver många av de överenskommelser som gjorde på Byggavtalet, bland annat tydligare regler vid anlitande av underentreprenörer samt ett nytt utbildningsavtal.

Publicerad:

– Jag är glad över att vi tecknat ytterligare ett viktigt avtal. Utöver de förändringar vi fick igenom i Byggavtalet tar vi nu ytterligare steg för att utveckla branschen, försvåra för fuskarna och stärka våra medlemmars kompetens, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Det har varit intensiva förhandlingar och jag är stolt över det resultat vi kan presentera idag. Det finns fortfarande mycket som behöver förbättras, inte minst inom företagshälsovården. Men vi har landat ett bra avtal och har dessutom satt stopp för en rad försämringar som arbetsgivarna hade i sina yrkanden, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Avtalet följer övriga avtal med en avtalslängd mellan 4 december 2020 till 30 april 2023 där båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Löneökningarna är enligt märket på 5,4 %.

Avtalet i korthet

Ordning och reda

 • Snabbare och enklare process för att granska misstänkta kollektivavtalsbrott.
 • Ökade krav på huvudentreprenören som innebär att underentreprenörerna ska kunna bevisa att de följer gällande kollektivavtal.
 • Tydligare regler vad som gäller när företag ska anlita underentreprenörer.

Högre pension: 

 • Högre pension: uppgörelse enligt ”märket” som ger pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Högre pensionsavsättning till alla som omfattas av avtalet.

Högre lön

 • Löneökning enligt ”märket” på 5,4 procent fram till 30 april 2023.
 • Tydligare definitioner av lön och traktamenten som ytterligare förhindrar lönedumping från utländska företag.

Arbetsmiljö

 • Ökade befogenheter för Byggnads regionala skyddsombud: Skyddsombuden ska ha tillträde till alla arbetsplatser som har gällande kollektivavtal.
 • Arbetsgrupp för tydligare krav på Företagshälsa och hälsokontroller.

Jämställdhet – lika för alla

 • Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan samt arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten och arbetet mot trakasserier.

Dessutom:

Nytt utbildningsavtal för att säkerställa en god utbildning för alla lärlingar.

Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020–2023:

 • Översyn av resor och kostnadsersättningar.
 • Digitalisering.
 • Jämställdhet, integration och mångfald.
 • Arbete mot trakasserier från tredje person.
 • Skatteeffekter vid felaktigt utbetald lön.
 • Arbetsplats för alla.
 • Arbetsgrupp för framtagande av handledning vid upphandling av företagshälsovård.
 • Översyn av § 11, Specialbestämmelser, ordnings- och skyddsregler.
Uppdaterad: