Byggavtalet i korthet

Efter hårda och långa förhandlingar kom Byggnads och Byggföretagen överens om ett nytt historiskt Byggavtal för byggbranschen. Det nya avtalet omfattar betydligt mer än bara högre lön. Här är de fem viktigaste punkterna som du vill känna till.

Ordning och reda

1. Ordning och reda

Snabbare och enklare process för att granska misstänkta kollektivavtalsbrott.

Ökade krav på huvudentreprenören som innebär att underentreprenörerna ska kunna bevisa att de följer gällande kollektivavtal.

Arbetsmiljö

2. Den viktiga arbetsmiljön

Ökade befogenheter för Byggnads regionala skyddsombud: skyddsombuden ska ha tillträde till alla arbetsplatser som har gällande kollektivavtal.

Jämställdhet

3. Jämställdhet – lika för alla

Extra graviditetslön till dig som får graviditetspenning från Försäkringskassan.

Nya arbetsgrupper för att utveckla arbetet med jämställdhetsfrågor och mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Pension

4. Din pension

Högre pension: uppgörelse enligt "märket" som ger dig pensionsavsättning från 22 års ålder istället från 25 års ålder som det var innan.

Högre pensionsavsättning till alla, oavsett ålder, som omfattas av Byggavtalet.

Lön

5. Hur blev det med lönen?

Högre lön! Löneökning enligt "märket" på 5,4 procent fram till 30 april 2023.

Tydligare definitioner av lön och traktamenten som ytterligare förhindrar lönedumping från utländska företag.

Ackordförhandling

Förändring av ackordförhandling

Avtalet innehåller en överenskommelse om att gränsen för när ackord förhandlas lokalt (av arbetslaget på arbetsplatsen) ökas från 900 till 2 500 timmar. Byggnads har dock möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det behövs, och för företag med hängavtal gäller fortfarande 900 timmar.

 

Uppdaterad: